• Halikon-Vartsalan Työväenyhdistys ry

    Olemme kehittämässä uutta Saloa sinun ehdoillasi. Haluamme kuulla, mitä halikkolaiset odottavat kaupungilta ja miten halutaan koko yhteiskuntaa kehittää.

Halikon-Vartsalan työväenyhdistyksen historiikki 1906-2016

Simo Paassilta, kunnallisneuvos 16.7.2016 Halikon-Vartsalan työväenyhdistyksen historiikki 1906-2016 Puolueita syntyy Suo­ma­lai­sen työ­väen­liik­keen en­sim­mäi­nen nou­su al­koi 1880-lu­vul­la ns. wrigh­ti­läi­se­nä kau­te­na. Työ­väe­nyh­dis­tys­ten ko­kouk­ses­sa vuon­na 1899 pe­rus­tet­tiin Suo­men työ­väen­puo­lue, jo­ka nel­jä vuot­ta myö­hem­min muut­ti ni­men­sä Suo­men So­sia­li­de­mok­raat­ti­sek­si Puo­lueek­si. Laa­joi­ne or­ga­ni­saa­tioi­neen ja oh­jel­mi­neen so­sia­li­de­mok­raat­ti­nen …

Halikon-Vartsalan työväenyhdistyksen 110-vuotisjuhla

Halikon-Vartsalan työväenyhdistyksen 110-vuotisjuhlaa vietetään 16.7.2016 Vartsalan työväentalolla.  Kahvitus ja onnittelut klo 13 ja juhla klo 14 alkaen.  Juhlapuhujana puoluesihteeri Reijo Paananen.  Ohjelmassa historiikki, musiikkia ym.  Samalla juhlitaan Vartsalan työväentalon 100-vuotista historiaa. Vanhojen Vartsalan valokuvien näyttely työväentalolla 12.7. alkaen klo 18 …

Johtokunta 2016

Halikon-Vartsalan työväenyhdistys on syyskokouksessaan valinnut johtokunnan vuodelle 2016.  Puheenjohtajana jatkaa Lasse Rannikko, sihteerinä Jarmo Virtanen, taloudenhoitajana Teppo Elo ja varapuheenjohtajana Markku Oksanen.  Muut johtokunnan jäsenet ovat Rauno Kankare, Pekka Lintunen, Tuire Huttunen ja Ritva Luhtanen sekä varalla Pentti Luhtanen ja Pauli Vesterinen.

Tervetuloa

Tervetuloa Halikon-Vartsalan työväenyhdistyksen kotisivuille.